Principalele măsuri fiscale anunţate de Guvern săptămâna aceasta. Planul care împovărează microîntreprinderile şi PFA-urile

Principalele măsuri fiscale anunţate de Guvern săptămâna aceasta. Planul care împovărează microîntreprinderile şi PFA-urile

astăzi, 10:00

Autor:


Claudia Medrega

Principalele măsuri fiscale anunţate de Guvern

TVA

+ Reducerea cotei standard pentru toate bunurile şi serviciile de la 24% în prezent la 20% începând cu 1 ianuarie 2016.

+ Reducerea cotei de TVA pentru carne, peşte, legume şi fructe de la 24% în prezent la 9% începând cu 1 ianuarie 2016.

+ Introducerea taxării inverse pentru livrarea de clădiri, părţi de clădire şi terenuri de orice fel, pentru a căror livrare se aplică regimul de taxare, începând cu 1 ianuarie 2016.

+ Reducerea cotei TVA de la 20% la 18% începând cu 1 ianuarie 2018
 

CAS

+ Introducerea obligaţiei de plată a CAS şi CASS pentru toate persoanele fizice care realizează venituri.

+ Introducerea plafonului maxim de 5 salarii medii brute pentru baza lunară de calcul a CAS şi CASS de la 1 ianuarie 2016.

+ Eliminarea deducerii CASS de la calculul impozitului pe venit de la 1 ianuarie 2016.

+ Majorarea sumei neimpozabile lunare avute în vedere la stabilirea impozitului pe venitul din pensii începând cu 1 ianuarie 2016

+ Reducerea contributiei de asigurări sociale la angajat de la 10,5% la 7,5% de la 1 ianuarie 2017.

+ Reducerea contribuţiei de asigurări sociale la angajator de la 15,8% la 13,5% de la 1 ianuarie 2017.
 

Impozitarea microîntreprinderilor

Propuneri de modificări legislative:

1. Stabilirea unei cote de impozitare diferenţiate, în funcţie de numărul de salariaţi, după cum urmează:

a) 1% pentru microîntreprinderile care au peste 2 salariaţi, inclusiv;

b) 3% pentru microîntreprinderile care au un salariat;

c) 3% + 1.530*) lei trimestrial, pentru microîntreprinderile care nu au salariaţi;

d) 3%**) pentru microîntreprinderile care nu se încadrează în prevederile lit. a) sau lit. b) şi care se află într-una din următoarele situaţii înscrise în registrul comerţului sau în registrul ţinut de instanţele judecătoresti competente, după caz: (i) dizolvare urmată de lichidare; (ii)  inactivitate temporară; (iii) nedesfăsurarea de activităţi.

2. Modificarea pragurilor

a) 75.000 euro, pentru încadrarea în categoria microîntreprinderilor în anul 2017;

b) 85.000 euro, pentru încadrarea în categoria microîntreprinderilor în anul 2018;

c) 100.000 euro, pentru încadrarea în categoria microîntreprinderilor începând cu anul 2019.
 

Impozit pe dividende

+ Eliminarea impozitului pe dividende începând cu 1 ianuarie 2016.
 

Cota unică

+ Reducerea cotei de impozit pe profit de la 16% în prezent la 14% începând cu 1 ianuarie 2019.

+ Reducerea cotei de impozit pe venit de la 16% în prezent la 14% începând cu 1 ianuarie 2019.

+ Reducerea cotei de impozit pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi de la 16% în prezent la 14% începând cu 1 ianuarie 2019.
 

Accize

+ Diminuarea nivelului accizelor la principalele produse energetice (motorină, benzină fără plumb şi benzină cu plumb), astfel:

– scăderea cu 20% a accizei la motorină (de la 1897,08 lei/1000 litri la 1518,04 lei / 1000 litri);

– scăderea cu 18,62% a accizei la benzina fără plumb ( de la 2035,40 lei/1000 litri la 1656,36 lei/1000 litri);

– Scăderea cu 16,28% a accizei la benzina cu plumb ( de la 2327,27 lei/1000 litri la 1948,23 lei/1000 litri).

+ Reaşezarea nivelurilor accizelor pentru alcool şi băuturile alcoolice.

– Scăderea cu 15,38% a accizelor pentru bere (de la 3,9 lei/hl/1 grad Plato la 3,3 lei/hl/1grad Plato).

– Scăderea cu 70% a accizelor la vinuri spumoase (de la 161,33 lei/hl produs la 47,38 lei/hl produs) şi cu 77,7% pentru băuturi fermentate spumoase (de la 213,21 lei/hl produs la 47,38 lei/hl produs).

– Scăderea cu 30% a accizelor pentru alcool etilic (de la 4738,01 lei/hl alcool pur la 3306,98 lei/hl alcool pur).

– Eliminarea din sfera de impozitare atât a ţiţeiului din productia internă, cât şi a produselor care în prezent se regăsesc la Capitolul II „Alte produse accizabile“: cafea, bijuterii, confectii din blănuri, autoturisme etc.
 

Impozitul pe construcţii

+n Eliminarea impozitului pe construcţii începând cu 1 ianuarie 2016.
 

Impozite şi taxe locale

+ Impozitul pe clădiri:

– cota impozitului pe clădiri rezidenţiale va fi cuprinsă între 0,08% – 0,2%, faţă de cota actuală  0,1 %.

– cota impozitului pe clădiri nerezidenţiale va fi cuprinsă între 0,2% – 1,3%.

+ Impozitului pe teren:

– pentru terenurile situate în  intravilan au fost introduse limite minime şi maxime, pe ranguri de localităţi şi zone.

+ Impozitul pe mijloacele de transport:

– s-a introdus posibilitatea de scutire sau reducere a impozitului pe mijloacele de transport agricole folosite exclusiv în domeniul agricol.

+ Competenţe ale consiliilor locale:

– pot majora, pentru clădirile şi terenurile neîngrijite situate în intravilan,  impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500%;

– pentru terenul agricol din extravilan nelucrat timp de doi ani consecutiv se poate majora impozitul pe teren cu până la 500%.