Ajutor de stat de 146,85 milioane de lei in sectorul cresterii animalelor

Executivul a stabilit suma de 146,85 milioane de lei ca valoarea totala maxima a schemei de ajutor de stat in sectorul cresterii animalelor. Din aceasta suma, 44,5 milioane de lei se acorda pentru speciile taurine, bubaline, porcine si ecvine, iar 102,35 milioane lei pentru speciile ovine si caprine.


Acest sprijin financiar a fost aprobat de Guvern in contextul in care prin HG 1179/2014 a fost instituita o schema de ajutor de stat in sectorul cresterii animalelor. Durata de aplicare a schemei de ajutor de stat pentru acoperirea costurilor administrative aferente intocmirii si mentinerii registrului genealogic, precum si a costurilor aferente testelor pentru determinarea calitatii genetice sau a randamentului genetic al septelului este 2015 – 2020, pentru care valoarea maxima este de 881.100 mii lei.

Anual se aproba valoarea destinata sprijinirii crescatorilor de animale, cu incadrare in plafonul schemei de ajutor de stat.

Pentru un plus de claritate, prin prezenta hotarare se completeaza temeiul definitiei „registrului genealogic”, cu cel al legislatiei nationale in vigoare, avand in vedere ca organizarea si conducerea registrului genealogic, precum si criteriile pentru inscrierea animalelor si structura registrului genealogic, sunt detaliate in legislatia nationala specifica in vigoare.

Cererile initiale anuale de solicitare a ajutoarelor de stat, pentru anul 2015, sunt considerate valabil inregistrate incepand cu data primirii confirmarii numarului de identificare al ajutorului de la Comisia Europeana, potrivit prevederilor art. 9, alin.(1), paragraf (2) din Regulamentul (UE) nr. 702/2014, respectiv cu data depunerii lor daca aceasta este ulterioara primirii confirmarii numarului de identificare al ajutorului.

Pentru acordarea ajutorului de stat, cererile initiale anuale de solicitare a ajutoarelor de stat prevazute pentru anul 2015, se pot depune si in perioada 26 ianuarie – 6 februarie 2015.